Leren door te luisteren

Leren door te luisteren Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws. Iemand vertelt over zijn/haar verzwikte enkel, mislukte zalmquiche of vervelende [...]